W tym dziale dowiesz się sporo o przyrodzie naszego terenu...

Idzie wiosna !!! Prodło i Psarka Areszt lub grzywna za WYPALANIE TRAW ! Zimowe kłopociki… Jaskinia Żydowska
Areszt lub grzywna za WYPALANIE TRAW !

Utrwalił się w naszym małym społeczeństwie przesąd, mit, zabobon, nie wiem jak to nazwać, że wypalanie traw jest zbawienne dla ziemi, użyźnia ją, powoduje lepszy wzrost roślin i ją regeneruje po zimie. Wszystko fajnie tylko że prawda ta, najczęściej powtarzana przez nasze babcie i dziadków a czasem i rodziców nie ma żadnego oparcia w nauce a jest zwyczajnym przejawem zacofania i braku wyobraźni, bo inaczej nazwać tego nie można...Warto bowiem wiedzieć, że wiosenne wypalanie traw nie tylko nie pomaga na nic a jest wręcz szkodliwe dla środowiska, zabójcze dla flory, fauny i szkodliwe dla nas samych chociażby poprzez dioksyny uwalniające się do atmosfery przy okazji tego procesu.Nie każdy tez wie, że zgodnie z art. 131 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. każdy, kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, lub trzcin podlega karze aresztu lub grzywny. czyn ten więc podlega ściganiu z urzędu ( Policja tel. 997 lub 112 ).Teraz kilka faktów, które trzeba poznać by zrozumieć problem i spróbować wytłumaczyć go innym W trakcie wypalania ginie cała mikroflora i mikrofauna, które ożywiają glebę. Podczas wypalania temperatura na powierzchni gleby dochodzi do 700°C. Ogień nie tylko zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, ale także wyjaławia glebę - z takich zabiegów "oczyszczających" nie płyną żadne korzyści.Giną w płomieniach żyjące w trawach ptaki, zwierzęta, owady, płazy, które są pożyteczne i przyjazne człowiekowi. Przelatujące nad płonącymi powierzchniami trzmiele i pszczoły giną, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice, które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości. Zdarza się, że w pożodze tracą życie zwierzęta chronione (ptaki: np. skowronki, pustułki, czajki). Ogień zabijający owady i małe organizmy zubaża ekosystem a nisze ekologiczne po zabitych organizmach szybko wypełniają organizmy łatwo przystosowujące się - najczęściej szkodniki roślin, grzyby itp. przez co sami strzelamy sobie w kolano.Wypalanie, nawet jednorazowe, obniża wartość plonów o 5-8%; pogarsza się skład botaniczny siana. Niszczone są między innymi rośliny motylkowe. Zdecydowanie zwiększa się udział chwastów.Kary:Areszt i Grzywna (podstawa prawna art. 131 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r )Areszt, grzywna lub nagana (podstawa prawna art. 82, § 1 Kodeksu wykroczeń)I w skrajnych przypadkach (a pamiętajmy że ognia często nie można łatwo kontrolować) Kodeks karny art. 163 § 1 „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.Dodatkowe sankcje zagrażają osobom, które doprowadziły do czyjejś śmierci lub powstania strat materialnych.Wypalanie może również skutkować obniżeniem lub wstrzymaniem dopłat dla rolników.UŚWIADAMIAJMY SIĘ WZAJEMNIE - I POWIEDZMY TO WPROST - WYPALANIE TRAW TO NAPRAWDĘ PRZEJAW NAJWYŻSZEGO STOPNIA "WIOCHY" !!! blink1.gif blink1.gif

komentarze [0]